Stavba krbu 7

 Tento krb je zhotoven ze žlutého hladkého přírodního pískovce. Na soklu krbu jsou umístěny patky, lavice krbu je osazena mramorem Daino. Krbové obložení je osazeno dubovou profilovanou římsou. K výrobě tohoto krbu lze použít též konglomerovaný kámen.