Velké plotové sloupky

Hlavice z konglomerovaného kamene osazené na mohutných plotových sloupcích.